Danh mục: Đoàn TNCSHCM

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG CĐ GTVT ĐƯỜNG THỦY I
Đoàn Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I là thành viên trong khối Đoàn trường Đại học cao đẳng, tương đương Đoàn cấp Huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Hải Dương. Trong những năm gần đây. Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy I trực tiếp quản lý 03 Đoàn Khoa (Đoàn cấp cơ sở) và 02 Chi Đoàn Cán bộ – Viên chức.
* Chức năng – nhiệm vụ:
– Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Tỉnh Đoàn Hải Dương những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I
– Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
– Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
– Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Tỉnh đoàn Hải Dương lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.
– Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.
– Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I .
1. danh sách BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2022
1. Đồng chí Phạm Thị Lương Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Anh Đức –Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu – UV BTV
4. Đồng chí Phạm Thị Oanh – UV BTV
5. Đồng chí Trần Đình Luân –UV BTV
6. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UV BCH
7. Đồng chí Trần Văn Hoan – UV BCH
8. Đồng chí Hoàng Văn Hùng – UV BCH
9. Đồng chí Hoàng Quang Khởi – UV BCH
10. Đồng chí Hoàng Thị Vân Anh – UV BCH
11. Đồng chí Nguyễn Thị Mai – UV BCH
12. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thủy – UV BCH
13. Đồng chí Đinh Thị Thu Phương – UV BCH
14. Đồng chí Phạm Văn Chinh – UV BCH
15. Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng – UV BCH
2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
HÌNH ẢNH TỚ GỬI CẬU SAU
NĂM HỌC 2013 – 2014 BẰNG KHEN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2014 – 2015 BẰNG KHEN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2015 – 2016 BẰNG KHEN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016 – 2017 CỜ THI ĐUA TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG
NĂM HỌC 2017 – 2018 CỜ THI ĐUA TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG
NĂM HỌC 2018 – 2019 CỜ THI ĐUA TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG
NĂM HỌC 2019 – 2020 CỜ THI ĐUA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

0865 577 080