Trường cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

Địa chỉ: Phường Nam Đồng – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 752 720 – 02203 752 457

Fax: 02203 752 519; Hotline: 0865.577.080

Cơ sở 2: Số 22 Đinh Nhu, P.Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253 835 190 – 02253 501 940

Fax: 02253 835 603

Website: http://wtc1.edu.vn

Email: caodanggtvtdt1@gmail.com