Hệ Trung Cấp

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ TRUNG CẤP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY I

STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Điều khiển tàu biển 5840109 Xem chi tiết  Xem chi tiết
2 Điều khiển phương tiện thủy nội địa 5840108 Xem chi tiết Xem chi tiết
3 Sửa chữa máy tàu thủy 5520131 Xem chi tiết Xem chi tiết
4 Điện công nghiệp 5520227 Xem chi tiết Xem chi tiết
5 Điện tử công nghiệp 5520225 Xem chi tiết  Xem chi tiết
6 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Xây dựng công trình thủy 5510109 Xem chi tiết  Xem chi tiết
8 Xây dựng cầu đường bộ 5580205 Xem chi tiết Xem chi tiết 
9 Hàn 5520123 Xem chi tiết  Xem chi tiết
10 Điện dân dụng 5520226 Xem chi tiết   Xem chi tiết
11 Khai thác máy tàu thủy 5840112 Xem chi tiết   Xem chi tiết
12 Khai thác vận tải thủy 5810105 Xem chi tiết   Xem chi tiết
13 Tin học ứng dụng 5480206 Xem chi tiết   Xem chi tiết
14 Quản lý công trình đường thủy 5340432 Xem chi tiết   Xem chi tiết
15 Khảo sát địa hình 5510912 Xem chi tiết   Xem chi tiết
16 Công nghệ Ô tô 5510216 Xem chi tiết   Xem chi tiết

0865 577 080