Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 11/5/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại hội trường lớn.

Toàn cảnh Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định
của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII).

Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Nhất, Trưởng phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, BGH, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đảng bộ Trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng có tính định hướng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ trường. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly, Phó Bí thư Đảng ủy trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Nhất, Trưởng phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đồng chí Đỗ Huy Nhất, Trưởng phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương truyền đạt các nội dung của Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt và yêu cầu sau hội nghị, các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt  tại Hội nghị vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn vị để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

0865 577 080