Trung tâm đào tạo kết hợp sản xuất – dịch vụ

I. Nhân sự: 06 người

1. Ban giám đốc 02 người:

1.1. Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Minh Vỹ

Điện thoại: 0913 171 693

Email:vinm.duongthuy1@gmail.com

1.2. Phó giám đốc Trung tâm: KS. Phạm Văn Đức

Điện thoại: 0915 471 357

Email: vanducptc@gmail.com

2. Đoàn tàu TĐ05-HG:

Thuyền trưởng: Phạm Văn Dũng

Máy trưởng:

II. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyển sinh đào tạo, đào tạo lại, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ các ngành, nghề thuộc phạm vi đào tạo của Trường Cao đẳng GTVT đường thuỷ I; ngoài chỉ tiêu kế hoạch đào tạo hàng năm giao cho Trường Cao Đẳng GTVT đường thuỷ I; Liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật.

2 . Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh do trường đào tạo đã tốt nghiệp;

3. Vận chuyển hàng hoá và làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thuỷ nội địa;

4. Đóng mới và sữa chữa phương tiện thuỷ nội địa;

5. Sửa chữa và cung cấp thiết bị máy, thiết bị điện tàu thủy; Sửa chữa và cung cấp thiết bị điện dân dụng và công nghiệp; cơ khí dân dụng. cung cấp, lắp đặt thiết bị dạy nghề; Sửa chữa và cung cấp các thiết bị tin học;

6. Thi công công trình xây dựng dân dụng và công trình giao thông đường thuỷ với các gói thầu thuộc dự án nhóm C

7. Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và các công trình giao thông; Tư vấn lập hồ sơ, cung cấp và giám sát lắp đặt các gói thầu cung cấp thiết bị dạy nghề theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức hội thảo chuyên môn;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng nhà trường giao.

Một số hình ảnh về hoạt động của Trung tâm Đào tạo kết hợp

0865 577 080