Ban giám hiệu Trường CĐ GTVT Đường thủy I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THUỶ I
WATERWAY TRANSPORT COLLEGE No 1

Cơ sở 1: Phường Nam Đồng -Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3752.519 Fax: 02203 752.519
Website: http://www.wtc1.edu.vn
Email: caodanggtvtdt1@gmail.com
Cơ sở 2: Số 22 Đinh Nhu- Phường Lam Sơn- Lê Chân- TP. Hải Phòng
Điện thoại:0212.0222.461- Fax: 021.3835603

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY I
1. TS. Đỗ Văn Tuấn- Hiệu trưởng

Điện thoại: 0220 3752.951
Fax: 02203 752.519
Email:dodangnhatquang@gmail.com

2. ThS. Nguyễn Minh Vỹ- Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0913171693

Fax: 02203 752.519
Email:vinm.duongthuy1@gmail.com

0865 577 080