Ban giám hiệu Trường CĐ GTVT Đường thủy I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THUỶ I
WATERWAY TRANSPORT COLLEGE No 1

Địa chỉ: Phường Nam Đồng -Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3752.720 Fax: 02203 752.519
Website: http://www.wtc1.edu.vn
Email: caodangduongthuy@gmail.com
Cơ sở 2: Số 22 Đinh Nhu- Phường Lam Sơn- Lê Chân- TP. Hải Phòng
Điện thoại:0212.0222.461- Fax: 021.3835603

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY I

1. TS. Đỗ Văn Tuấn- Hiệu trưởng

            

Điện thoại: 0220 3752.951
Fax: 0220 3752.519
Email:dodangnhatquang@gmail.com

0865 577 080