Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THUỶ I
WATERWAY TRANSPORT COLLEGE No 1

Cơ sở 1: Phường Nam Đồng -Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
                Điện thoại: 0220 3752.519 Fax: 02203 752.519
Cơ sở 2: Số 22 Đinh Nhu- Phường Lam Sơn- Lê Chân- TP. Hải Phòng
                Điện thoại:0212.0222.461- Fax: 021.3835603
                Website: https://wtc1.edu.vn
                Email: caodanggtvtdt1@gmail.com

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY I
1. TS. Đỗ Văn Tuấn- Hiệu trưởng

Điện thoại: 0220 3752.951
Fax: 02203 752.519
Email: tuandv.viwa@mt.gov.vn; tuandv@vtc1.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Minh Vỹ- Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 02203 752.519

Fax: 02203 752.519
Email: vynm.viwa@mt.gov.vn; vinm@wtc1.edu.vn

0865 577 080