Trường cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

Địa chỉ: Phường Nam Đồng – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 752 519 / Fax: 02203 752 519

Hotline: 0865.577.080

Cơ sở 2: Số 22 Đinh Nhu, P.Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253 835 190 – 02253 501 940

Fax: 02253 835 603

Website: https://wtc1.edu.vn
Email: caodanggtvtduongthuy1@gmail.com