Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I

I. BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I – Khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly- Phó Bí thư Đảng Ủy

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà- Ủy viên Ban chấp hành

4. Đồng chí Nguyễn Đức Chình- Ủy viên Ban chấp hành

5. Đồng chí Nguyễn Minh Vỹ- Ủy viên Ban chấp hành

6. Đồng chí Phùng Huy Viễn- Ủy viên Ban chấp hành

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Ủy viên Ban chấp hành

 * Các chi bộ trực thuộc: 09

1. Chi bộ Hành Chính-Tài vụ

2. Chi bộ Đào tạo

3. Chi bộ Trung tâm ĐTKHSX-DV

4. Chi bộ Công tác HSSV

5. Chi bộ Điều khiển tàu thuỷ

6. Chi bộ Kinh tế

7. Chi bộ Máy điện- Công trình

8. Chi bộ Cơ sở-Cơ bản

9. Chi Bộ Trung tâm Đào tạo KTNVGTVT

II. Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I – Khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly- Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

3. Đồng chí Vũ Thị Luận- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

0865 577 080