Dịch Covid: Học tập trung “3 tại chỗ” đối với các khóa chuẩn bị ra trường

Đối với các lớp/khóa học chuẩn bị ra trường, các trường xem xét phương án tổ chức học tập trung tại trường theo mô hình “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo vừa được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) triển khai đến các cơ sở GDNN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Chú trọng tuyển sinh hệ 9+

Theo Tổng cục GDNN, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ sở GDNN. Để đảm công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo được duy trì, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, các cơ sở GDNN cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các kênh thông tin trực tuyến.

Khai thác triệt để ứng dụng “Chọn nghề” trên thiết bị di động, trang thông tin tuyển sinh GDNN (có địa chỉ tại http://tuyensinh.gdnn.gov.vn); các kênh phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương trong công tác thông tin, tư vấn và thực hiện tuyển sinh trực tuyến.

“Cần đẩy mạnh tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trình độ trung cấp; tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng với người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông”, Văn bản số 1796/TCGDNN-ĐTCQ ngày 16/8/2021 của Tổng cục GDNN gửi các cơ sở GDNN nêu rõ.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông; quan tâm việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài cho đối tượng có nhu cầu…

Đối với những địa phương, những vùng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng cục GDNN đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở GDNN tập trung cao độ cho việc tuyển sinh, thực hiện cả tuyển sinh trực tiếp, kết hợp đẩy mạnh hơn nữa tuyển sinh trực tuyến, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh đã đặt ra.

Thiết kế bài giảng điện tử, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, Tổng cục GDNN lưu ý các cơ sở GDNN chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình. Đồng thời đảm bảo khai thác tối đa thời gian học sinh, sinh viên được tập trung học trực tiếp tại trường.

Trong điều kiện không thể tổ chức học tập trung, các trường có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết của toàn bộ chương trình bằng hình thức trực tuyến, khi điều kiện cho phép người học quay lại trường chỉ tổ chức thực hành, thực tập kỹ năng.

Đối với các lớp/khóa học chuẩn bị ra trường, các trường xem xét phương án tổ chức học tập trung tại trường theo mô hình “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Theo Tổng cục GDNN, các cơ sở GDNN cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác các ứng dụng dạy học trực tuyến theo các hướng dẫn trước đây và “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo trực tuyến” tại địa chỉ http://daotaocq.gdnn.gov.vn; đẩy mạnh việc số hóa, xây dựng bài giảng, tài liệu điện tử để đào tạo trực tuyến;..

Theo Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

02203 752 519