Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

 Địa chỉ: Số 22 Đinh Nhu – Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng
     Điện thoại: 0225.3835190/ Fax: 0225.3835603
     Email:ttnvgtvt.duongthuy1@gmail.com

I. Nhân sự: 16 người

1. Ban giám đốc 02 người:

 Giám đốc Trung tâm: KS Đặng Ngọc Thành

  Điện thoại: 0904350493

  Email:thanhtcdt@gmail.com

 Phó giám đốc Trung tâm: CN Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Điện thoại: 0904356296

  Email: hongnhung.tcdt@gmail.com

2. Các Tổ trực thuộc:

  Tổ Đào tạo: 7 người, Tổ trưởng: KS Đỗ Văn Vượng

 Tổ Hành chính -Tài vụ: 7 người, Tổ trưởng: KS Đặng Huy Thành

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo sự phân công của Ban giám hiệu, bao gồm:

 – Tổ chức đào tạo nghề các cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề đối với các ngành nghề thuộc Danh mục ngành nghề đào tạo của Trường cho các đối tượng lao động trong ngành và nhu cầu của xã hội theo kế hoạch đào tạo chung của nhà trường.

 – Tổ chức và quản lý các khóa đào tạo hệ sơ cấp nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý; bổ túc, nâng bậc thợ cho công nhân, kỹ thuật viên chuyên ngành quản lý công trình đường thủy bổ túc nâng hạng GCNKNCM, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái  PTTNĐ.

 – Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm.

 – Tổ chức các hoạt động dạy và học (thi, kiểm tra); quản lý học sinh, sinh viên, học viên các lớp học tổ chức tại Trung tâm; đề nghị Nhà trường công nhận tốt nghiệp, cấp  bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của pháp luật.

2. Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp;

3. Quản lý có hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên thuộc biên chế của Trung tâm được Nhà trường giao. Bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ viên chức thuộc Trung tâm tăng cường lên Trường tham gia giảng dạy và làm việc trong khả năng cho phép khi Nhà trường yêu cầu.

4. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai, tài sản, phương tiện thiết bị do Trường giao cho Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ được giao (dịch vụ sửa chữa, cho thuê thiết bị, kho tàng, nhà xưởng .v.v.).

5. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ; liên kết đào tạo, sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật và quy định chung của Nhà trường.

6. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề.

7. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và ngư­ời học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

8. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động dịch vụ,tài chính.

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

0865 577 080