Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT

(Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I -Cơ sở II

Số 22 Đinh Nhu – Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng)

Điện thoại: 0225.3835190              Fax: 0225.3835603

Email: caodangduongthuy1coso2@gmail.com

I. Tổng số CBVC của Trung tâm: 14 người

Trong đó: – Kỹ sư: 06

– Cử nhân: 05

– Nhân viên kỹ thuật: 03

Điện thoại: 0225.3835190/ 0225.3835603

* Ban lãnh đạo:

1.Giám đốc – Ks. Đặng Ngọc Thành

– Điện thoại:  0904.350.493/0225.3501940

– Email: thanhtcdt@gmail.com

2. P.giám đốc – Cn. Nguyễn Thị Hồng Nhung

– Điện thoại:  0904.356.296

– Email: hongnhungtcdt@gmail.com

II. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I có chức năng tuyển sinh, đào tạo các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp các ngành nghề theo giấy phép của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và đào tạo thường xuyên theo giấy phép  của Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

– Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; tổ chức đào tạo các cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với các ngành nghề được cấp phép cho các đối tượng lao động trong ngành đường thuỷ nội địa và nhu cầu của xã hội;

– Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên thuộc biên chế của Trung tâm được Nhà trường giao

– Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai, tài sản, phương tiện, thiết bị tại Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ được Nhà trường giao;

– Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên kết đào tạo, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và quy định chung của Nhà trường;

– Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

III. Thành tích đạt được, một số hình ảnh, hoạt động tiêu biểu

Trong những năm vừa qua Trung tâm đã đào tạo được các lớp hệ sơ cấp nghề tại Trung tâm như nghề Khảo sát địa hình và nghề quản lý công trình đường thủy.

Cụ thể:

Năm 2018: 01 lớp Khảo sát và 03 lớp Quản lý CTĐT

Năm 2019: 04 lớp Quản lý CTĐT

Năm 2020: 03 lớp Quản lý CTĐT

Năm 2018 có 01 giáo viên đạt giải nhì Hội giảng cấp trường,

Năm 2019 đạt giải nhất Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp trường .

Năm 2020 có 01 giáo viên đạt giải ba Hội giảng cấp trường.

Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi ngành GTVT đạt giải khuyến khích.

IV. Ngành/nghề đào tạo

1/. Quản lý công trình đường thủy

 (1). Mô tả ngành/nghề

“Quản lý công trình đường thủy” là ngành/nghề trực tiếp đảm nhận việc quản lý, duy tu cơ sở hạ tầng, công trình đường thủy nội địa phục vụ đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên đường thủy nội địa. Đây là một ngành/nghề nặng nhọc thường xuyên làm việc trên sông nước; luôn gặp khó khăn trong lúc làm việc nhất là khi gặp sóng to, gió lớn, lũ lụt hoặc bão tố hoặc khi làm việc trên cao…. Ngành/nghề “Quản lý công trình đường thủy” cần có tính sáng tạo, quyết đoán, xử lý nhanh nhạy kịp thời; đồng thời cần có tính kiên trì, bền bỉ để phù hợp với công việc trên sông nước.

 (2). Vị trí làm việc

Người hành nghề Quản lý công trình đường thủy có thể đảm nhận công việc như: Nhân viên phòng kỹ thuật, kế hoạch; công nhân làm việc trực tiếp tại các Trạm quản lý, các chốt điều tiết đảm bảo giao thông ĐTNĐ thuộc đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề

Người hành nghề Quản lý công trình đường thủy có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Lắp đặt, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa được các báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật; sử dụng, bảo quản được ắc qui và các thiết bị đèn báo hiệu; đọc được mực nước, đếm được lưu lượng vận tải, ghi chép tổng hợp được số liệu, làm được báo cáo mực nước, báo cáo phương tiện; đo dò sơ khảo bãi cạn, lên được bình đồ sơ khảo, ước tính được khối lượng nạo vét bãi cạn; rà tìm vật chướng ngại và đánh giá được mức độ ảnh hưởng của vật chướng ngại đối với luồng tàu chạy; kiểm tra được luồng tuyến, báo hiệu và sự lấn chiếm luồng lạch; ghi được nhật ký kiểm tra tuyến và làm được báo cáo tình hình luồng theo biểu mẫu qui định.

2. Khảo sát địa hình

(1). Mô tả ngành/nghề

“Khảo sát đường thủy” là ngành/nghề trực tiếp đảm nhận việc khảo sát lập bình đồ địa hình (trên cạn, dưới nước); triển khai các công trình trên bản vẽ ra thực địa phục vụ cho các hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Đây là một ngành/nghề nặng nhọc thường xuyên làm việc mọi địa hình (trên cạn, dưới nước). Ngành/nghề “Khảo sát đường thủy” cần có tính sáng tạo, quyết đoán, xử lý nhanh nhạy kịp thời; đồng thời cần có tính kiên trì, bền bỉ để thích nghi với tính chất công việc làm việc trên mọi địa hình khảo sát.

 (2). Vị trí làm việc

Người hành nghề Khảo sát đường thủy có thể đảm nhận công việc như: Nhân viên phòng kỹ thuật, kế hoạch; kỹ thuật viên làm việc trực tiếp tại các công ty tư vấn khảo sát xây dựng đường thủy hoặc có thể làm công tác kỹ thuật trắc địa trong quản lý đất đai từ cấp xã trở lên.

 (3). Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề

Người hành nghề Khảo sát đường thủy có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Đo đạc, tính toán bình sai được lưới khống chế đo vẽ bình đồ; đo đạc, tính toán, vẽ được bình đồ và thành lập được bình đồ kỹ thuật số khu vực có diện tích đến 500 héc ta; Đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình xây dựng; hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; Tổ chức được hoạt động của tổ sản xuất khảo sát địa hình theo kế hoạch tiến độ và thực hiện các biện pháp an toàn khi đo đạc ngoài thực địa, trong tính toán kết xuất tài liệu ở văn phòng.

3.Quản lý đất đai

(1). Mô tả ngành/nghề

“Quản lý đất đai” là ngành/nghề trực tiếp đảm nhận việc khảo sát lập bình đồ địa chính; tính toán diện tích thửa đất; chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Ngành/nghề “Quản lý đất đai” cần có tính sáng tạo, quyết đoán, xử lý nhanh nhạy kịp thời; đồng thời cần có tính kiên trì, bền bỉ để thích nghi với tính chất công việc quản lý đất đai.

 (2). Vị trí làm việc

Người hành nghề Quản lý đất đai có thể đảm nhận công việc như: Nhân viên địa chính cấp xã, nhân viên quản lý đất đai thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp huyện; Nhân viên trong các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân như công ty đo đạc và thành lập bản đồ, công ty tư vấn quy hoạch, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trung tâm phát triển quỹ đất, công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản.

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề

Người hành nghề Quản lý đất đai có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích thửa đất; chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.

 

0865 577 080