Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT
(Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I -Cơ sở II)

Phó GĐ: CN. Nguyễn T.Hồng Nhung
Giám đốc: KS. Đặng Ngọc Thành

1. Chức năng
Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I. Trung tâm có chức năng tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo các trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề theo giấy phép của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và đào tạo thường xuyên theo giấy phép của Cục đường thủy nội địa Việt Nam.
2. Nhiệm vụ
– Tổ chức đào tạo các cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề đối với các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đào tạo. Tổ chức quản lý các khóa đào tạo sơ cấp nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý; bổ túc, nâng bậc thợ cho công nhân, kỹ thuật viên chuyên ngành quản lý công trình đường thủy; bổ túc nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm. Tổ chức các hoạt động dạy và học (thi, kiểm tra); đề nghị Nhà trường công nhận tốt nghiệp, cấp bằng chứng chỉ nghề theo quy định của pháp luật.
– Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Bố trí giáo viên và cán bộ viên chức thuộc Trung tâm tăng cường lên Trường tham gia giảng dạy và làm việc khi Nhà trường yêu cầu. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai, tài sản, phương tiện, thiết bị do Trường giao cho Trung tâm. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động dịch vụ, tài chính.

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 14 người
– Cơ cấu tổ chức gồm: Ban giám đốc và 02 Tổ trực thuộc là Tổ Đào tạo và Tổ Hành chính – Tài vụ.
– Giám đốc: KS. Đặng Ngọc Thành
– Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Cơ sở vật chất:
– Khu nhà văn phòng làm việc và Khu giảng đường 3 tầng 9 phòng học, khu Ký túc xá 2 tầng đủ cho 100 học sinh sinh viên sinh hoạt nội trú.
– Phòng học chuyên môn, xưởng thực hành với đầy đủ trang thiết bị, thư viện, căng tin cùng đội ngũ giáo viên đào tạo các ngành nghề : Quản lý công trình đường thuỷ, Khảo sát địa hình, Quản lý đất đai; đào tạo cấp chứng chỉ và nâng hạng thuyền viên PTTNĐ….đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các đơn vị trong ngành Đường thuỷ nội địa và các địa phương khu vực lân cận.
Thành tích tiêu biểu:
– Năm 2018: 01 giáo viên đạt giải nhì Hội giảng cấp trường
– Năm 2020: 01 giáo viên đạt giải ba Hội giảng cấp trường
– Năm 2018: 01 GV đạt Giải khuyến khích trong Hội thi dạy nghề giỏi ngành GTVT
– Năm 2019: 01 giải nhất Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp trường

Cán bộ, viên chức giảng viên và người lao động     Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

Địa chỉ: Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I (Cơ sở II)
Số 22 Đinh Nhu, Lam Sơn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại liên hệ: 0225 3835190     Fax: 0225 3835603

0865 577 080