Hệ Cao đẳng

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ CAO ĐẲNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY I

STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Điều khiển tàu biển 6840109 Xem chi tiết  Xem chi tiết
2 Điều khiển phương tiện thủy nội địa 6840108 Xem chi tiết Xem chi tiết
3 Sửa chữa máy tàu thủy 6520131 Xem chi tiết Xem chi tiết
4 Điện công nghiệp 6520227 Xem chi tiết Xem chi tiết
5 Điện tử công nghiệp 6520225 Xem chi tiết  Xem chi tiết
6 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Xây dựng công trình thủy 6510109 Xem chi tiết  Xem chi tiết
8 Xây dựng cầu đường bộ 6580205 Xem chi tiết Xem chi tiết 
9 Hàn 6520123 Xem chi tiết  Xem chi tiết
10 Logistic 6340113 Xem chi tiết   Xem chi tiết

0865 577 080