Khoa cơ sở – cơ bản

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà
Điện thoại: 03203 754.155
Email:  hantt.duongthuy1@gmail.com

Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Lan
Điện thoại: 0320 3509079
Email: lannt.duongthuy1@gmail.com

Ban giám hiệu nhà trường rất chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ quản lý và giảng dạy. Đối với các bộ môn như Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, cũng như  các môn văn hoá như: môn Văn, Toán, Lý, Hoá.Trên cơ sở đó ngày 15/9/2010. Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1 đã ký quyết định số 268 ngày 25/8/2010 thành lập khoa Cơ sở- Cơ bản.

  2. Nhiện vụ:

       Đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới khi trường phát triển không ngừng về qui mô cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cụ thể của khoa là: Quản lý giảng dạy các môn chung cho tất cả các ngành đào Cao đẳng,  trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm:

– Chính trị
– Kinh tế chính trị
– Tiếng Anh cơ bản
– Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Hàng hải, Máy tàu thuỷ…
– Giáo dục thể chất
– Giáo dục quốc phòng
– Các môn văn hóa phổ thông (Văn, sử, địa, toán, lý, hóa, sinh)

3. Thành tích đạt được:

          Tuy mới được thành lập nhưng Khoa Cơ sở- Cơ bản đã đạt được một số thành tích nhất định trong công tác của  mình:

          – Đã triển khai và đang hoàn thiện các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Điều khiển tàu thuỷ, Máy tàu thuỷ, Hàn, Công trình thuỷ, Điều khiển tàu biển.

          – Đã triển khai và chuẩn bị hoàn thiện ngân hàng đề thi Chính trị, Kinh tế chính trị.

          – Khoa luôn chủ trương đảm bảo công bằng trong thi cử, tạo được uy tín trong sinh viên & học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

          – Khoa tích cực tổ chức phong trào hoạt động nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên và học sinh.

          – Khoa chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức cho sinh viên & học sinh tham gia hội thi Olympic chính trị.

4. Phương hướng những năm tới:

          Cùng với sự phát triển của Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1 từ nay và các năm tiếp theo khoa Cơ sở-Cơ bản xác định phát triển như sau:

          – Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Khoa đang tiến hành xây dựng chương trình Iso cho thi và kiểm tra. Khoa đang xây dựng ngân hàng đề thi cho các môn Chính trị, Kinh tế chính trị, tiéng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành.

          – Phấn đấu mỗi cán bộ giáo viên trong khoa là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học và tự nghiên cứu. Cán bộ giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm. Đa số giáo viên đăng ký tham gia giảng dạy đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp bộ và cấp ngành. Khoa Cơ sở- Cơ bản phấn đấu đến năm 2013 có 85% giáo viên đạt trình độ thạc sỹ.

          – Xây dựng tập thể khoa đoàn kết, vững mạnh. Đi đầu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

0865 577 080