Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I, tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982– 20/11/2022).

02203 752 519