Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 26/8/2022 của Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT Đường thuỷ I đã xây dựng Kế hoạch số 217- KH/ĐU ngày 11/8/2022 và triển khai thực hiện.

Chiều 26/8/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên CSHCM cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường về dự đông đủ.

Toàn cảnh Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly- Phó Bí thư Đảng ủy trường nhấn mạnh: đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện chương trình hành động đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Thị Khánh Ly, Phó Bí thư Đảng ủy trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên Lê Văn Bằng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Với các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đồng chí báo cáo viên Lê Văn Bằng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt và yêu cầu sau hội nghị, các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, lãnh đạo chi bộ xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Chương trình hành động đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

02203 752 519