Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 20/4/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại hội trường cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bằng- Báo cáo viên trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên trong đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I.

Đ/c Lê Văn Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly- Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhà trường, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đ/c Nguyễn Thị Khánh Ly, Phó Bí thư Đảng ủy trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bằng- Báo cáo viên trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đi sâu phân tích: 5 quan điểm chỉ đạo; 12 định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết và một số vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đ/c Đỗ Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt và yêu cầu sau hội nghị, các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ trong các tháng tiếp theo gắn với việc thảo luận quán triệt các nội dung đã được báo cáo viên truyền đạt.

QH (Theo Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I)

02203 752 519