Phòng Công tác HS-SV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

1. Chức năng: Tham mưu công tác tuyển sinh chính quy và quản lý giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên toàn trường.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và phương án tuyển sinh hàng năm cho các hệ đào tạo chính quy; Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đón sinh; Thường trực hội đồng tuyển sinh của Nhà trường. Thực hiện công tác quản lý, giáo dục toàn diện HSSV, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên. Thường trực và quản lý khu KTX.

– Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các hoạt động, dịch vụ tư vấn về học tập, tâm lý, hướng nghiệp, phát triển kỹ năng toàn diện cho HSSV.

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC và giảng viên 8 người

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Tuyên

Phó trưởng phòng:  Ths. Phạm Thị Lương

4. Thành tích đạt được:

– Năm 2018: Giấy khen của Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam

– Năm 2020: Giấy khen của Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam

– Năm 2020: Giấy khen của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam

Tập thể cán bộ, giảng viên phòng Công tác HSSV

5. Liên hệ:

Điện thoại liên hệ: 03203.752.460    Hotline: 0865 577 080  

Email: cths.wtc1.@gmail.com

Fanpage: facebook.com/caodangduongthuy1

Địa chỉ: P. 501 Nhà A5  – Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

02203 752 519