Phòng Đào Tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng: Tham mưu trong công tác quản lý đào tạo, tuyển sinh đào tạo thường xuyên, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng GDNN.

2. Nhiệm vụ:

– Tuyển sinh đào tạo thường xuyên. Quản lý đào tạo. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

– Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC và giảng viên 11 người

Trưởng phòng: Ths.Phùng Huy Viễn

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa

4. Thành tích đạt được:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

– Năm 2017: 01 giáo viên đạt giải Ba tại Hội giảng cấp trường

– Năm 2019: Giấy khen của Cục ĐTNĐ Việt Nam cho tập thể Phòng

– Năm 2020: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho tập thể Phòng

Tập thể cán bộ giáo viên phòng Đào tạo

5. Liên hệ

Điện thoại liên hệ: 0220 3752457    Email: daotao. wtc1.@gmail.com    

Địa chỉ: Phòng TCHC – Khu nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

0865 577 080