Khoa Điều khiển tàu thủy

I. Nhân sự:

           Phó phụ trách khoa: Ks. Nguyễn Đức Chỉnh

Điện thoại văn phòng khoa: 0220 3752 759
Điện thoại di động: 0936416706
Email:chinhnd.duongthuy1@gmail.com

Giảng viên, giáo viên: 15 người

II. Chức năng, nhiệm vụ chính của khoa:

– Đào tạo cán bộ kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật có trình độ Cao đẳng, Trung cấp thuộc các ngành nghề: Điều khiển tàu biển, Điều khiển tàu thuỷ.

– Đào tạo và bồi dưỡng nâng cấp các hạng bằng/GCNKNCM thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng tư đến hạng Nhất; Đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ chuyên môn các loại cho người hành nghề phương tiện thuỷ nội địa.

– Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện tốc độ cao hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên đường thuỷ nội địa Việt Nam.

– Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các chuyên ngành đào tạo.

Khoa Điều khiển tàu thủy chụp ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

02203 752 519