Phòng Kế hoạch – Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Chức năng: Tham mưu quản lý, điều hành các lĩnh vực kế hoạch, quản trị tài sản, tài chính, kế toán và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các quy định có liên quan; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; Chủ trì tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ các năm và các quy định nội bộ về quản lý tài chính, tài sản phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tế của Nhà trường; Cung cấp, phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường;

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính từng giai đoạn theo quy định; Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành; Quản lý, định giá tài sản hàng năm theo quy định

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC và giảng viên 6 người

Kế toán trưởng – Phụ trách phòng: Ths.Phạm Thị Hải Yến

4. Thành tích tiêu biểu:

– Năm 2008: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho tập thể Phòng

– Năm 2008: 01 giáo viên đạt giải Nhì tại Hội giảng cấp trường.

– Năm 2015: 01 giáo viên đạt giải Nhất tại Hội giảng cấp trường

– Năm 2016: 01 GV đạt GV dạy giỏi tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp ngành GTVT.

– Năm 2021: 01 GV đạt Giải Ba tại Hội giảng Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương.

Cán bộ viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính

5. Liên hệ:

Điện thoại liên hệ:                         Email: khtc.wtc1.@gmail.com

Địa chỉ: Khu nhà Hiệu bộ – Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

02203 752 519