Hội đồng trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I tổ chức phiên họp quý đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 21/10/2021 tại Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I đã tổ chức phiên họp quý đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; cuộc họp được diễn ra với sự chủ trì và điều hành của TS. Đỗ Văn Tuấn- Chủ tịch Hội đồng trường.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng trường

          Mở đầu cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã khái quát đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Quý IV năm 2021 của Hội đồng trường. Trong 9 tháng đầu năm, Nhà trường cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình công tác của Hội đồng trường năm 2021.

Đối với công tác Đào tạo đã xây dựng và triển khai quy chế đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyển sinh- đào thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; Xây dựng chương trình đào tạo và đăng ký bổ sung ngành nghề mới: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy ở trình độ Sơ cấp, Quản trị mạng ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp; Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, tuyển sinh chính quy đối với hệ Cao đẳng và Trung cấp đạt 122%; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên về cơ bản đã đạt được những mục tiêu nhất định; 100% HSSV tốt nghiệp; Trong công tác hội giảng, Nhà trường đã cử giảng viên tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Hải Dương 2021, kết quả: 01 giáo viên đạt giải Nhất, 01 giáo viên đạt giải Ba, 03 giáo viên đạt giải Khuyến khích, tập thể Trường đạt giải Ba toàn đoàn; Đã cử 03 giảng viên tham gia hội giảng toàn quốc năm 2021; Triển khai công tác Nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã triển khai 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ bản đã hoàn thành.

Đối với công tác tuyển dụng, Nhà trường đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020-2021, kết quả tuyển được 05 viên chức; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị định 120/2020/NĐ-CP: Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho một số đơn vị trực thuộc như phòng Tài vụ và đổi tên thành phòng Kế hoạch– Tài chính; Điều chỉnh chức năng tuyển sinh Chính quy từ phòng Đào tạo về phòng CTHSSV;

Thực hiện công tác thu chi tài chính theo đúng quy định; Tăng cường công tác quản lý, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo (sửa chữa nhà A2, mua sắm thiết bị nghề Công nghệ ô tô); Tiếp tục trình phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết góp phần tạo nguồn thu cho Nhà trường để nâng cao đời sống cho CBVC, người lao động trong toàn trường. Thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng trường;

          Trong phiên họp này, Hội đồng trường đã nhất trí điều chỉnh phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Phiên họp cũng thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 về công tác tổ chức, cán bộ; công tác tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác quan hệ doanh nghiệp….Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.

02203 752 519