Trong hai ngày 28 và 29/4/2022, Đoàn Thanh niên CS HCM Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Thị Trang- Uỷ viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học tỉnh Đoàn Hải Dương; Các đồng chí đại biểu đại diện BCH Đoàn khối các Trường Đại học Cao đẳng tỉnh Hải Dương.

Về phía Nhà trường có Nhà giáo Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Nhà giáo Nguyễn Minh Vỹ- Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; Cùng các vị đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng, khoa, Trung tâm và các cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường cùng 120 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 1.200 đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022-2024.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Đoàn trường đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hải Dương, cùng sự phối kết hợp của tổ chức Công đoàn, các Phòng, Khoa, Trung tâm Nhà trường, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình trong học tập, trong phong trào Đoàn đã được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về ĐVTN trường Cao đẳng GTVT đường thủy I. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục ĐVTN luôn được coi trọng, nội dung, phương thức được đổi mới; kịp thời năm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN, từ đó có những phân tích, định hướng đúng đắn cho ĐVTN; Thực hiện 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; 

Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó bí thư Đoàn Trường trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2024

Phong trào Thanh niên tình nguyện được Đoàn trường triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo được Đoàn trường triển khai trong các lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tạo môi trường cổ vũ, phát huy tinh thần sáng tạo của ĐVTN trong nhà trường; chú trọng và triển khai đồng bộ phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chủ động phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thường xuyên giáo dục cho ĐVTN về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng; Thực hiện tốt Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, thích ứng với bối cảnh tình hình mới; Thực hiện tốt Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Nhiệm kỳ 2019 – 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I, BTV Tỉnh đoàn Hải Dương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ, mục thiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tình nguyện vì cộng đồng; Xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đoàn viên có năng lực, hăng hái xung kích tham gia vào các phong trào, hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường;

Phát biểu chỉ đao tại Đại hội, Nhà giáo Nguyễn Minh Vỹ- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Đoàn TNCSHCM  Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo để góp phần nâng cao hiểu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Đoàn viên thanh niên nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nhà giáo Nguyễn Minh Vỹ- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Trang – UVBTV Tỉnh Đoàn, Trưởng ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn Hải dương đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I; Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đề nghị Đoàn thanh niên Nhà trường cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần làm việc việc nghiêm túc, khẩn trương Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I nhiệm kỳ 2022-2024 đã thành công tốt đẹp. Với niềm tin vào sự thành công của Đại hội, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội tụ sức trẻ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức,  thiết lập môi trường Nhà trường an toàn, ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

02203 752 519