Thông báo V/v thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I

Ứng viên dự tuyển có thể tải mô tả vị trí việc làm, yêu cầu và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây:

Phụ lục 01: Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện chuyên môn nghiệp vụ các vị trí tuyển dụng

Phụ lục 02: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

0865 577 080